Каква е разликата между психолог и психотерапевт?

Каква е разликата между психолог и психотерапевт?

В тежки моменти професионалната помощ, като психологическите консултации и/или психотерапията могат да окажат силна подкрепа за преодоляване на емоционалната криза и разрешаването на сложните житейски ситуации, които са я предизвикали.

Въпреки че понятията консултация с психолог и психотерапевт често се използват взаимнозаменяемо, има съществена разлика между психотерапията и психологичното консултиране.

Психологът изучава тънкостите на човешката психика, като консултира психически здрави хора, изпаднали в проблемна житейска ситуация. Психологическото консултиране помага на човек да се справи с натрупаните проблеми, конфликти в семейството, на работа, в обществото, в сексуалния живот. Психолога е дипломиран специалист с висше образование по психология, който провежда психологически консултации и използва различни техники за тестване и въздействие за подобряване на психичното състояние на своите клиенти. Помага на клиента да намери изход от тревогата си. Професията на психолог е необходима в съвременния свят и ползите от нея са безценни, тъй като тези специалисти оказват помощ в много трудни ситуации, независимо дали става дума за отглеждане на дете, семейна криза, възрастови промени, намиране на себе си и др. Психолозите работят в почти всяка сфера на човешката дейност.

Консултациите с психолог обикновено имат по-кратка продължителност, в рамките 6 до 8 сесии и рядко повече от 3 месеца.

 

Психотерапевта е човек с висше психологическо или медицинско образование, който има дългогодишно обучение /между 5 и 7 г./ в дадена психотерапевтична програма. Психотерапевтите не само имат голям набор от познания, методи и техники за психично лечение, но и сами преминават през положителна личностна трансформация и развитие по време на обучението си. Това подпомага тяхното всеобхватно разбиране  за дълбоката психична динамика на душевните конфликти на свийте клиенти и гарантира  по-добри резултати при лечението.

Психотерапията е свързана с радикална, всеобхватна промяна на личността, която се предполага да бъде много по-здрава от симптоматичните и временни промени, които се постигат при психологичното консултиране. Психотерапията се занимава с дълбоките, несъзнателни, дългогодишни личностни и поведенчески проблеми и модели на функциониране на отделния човек. Тя насочва вниманието върху намирането на хронични физически и емоционални проблеми. Фокусът и́ е върху мисловните процеси на клиента и начина на неговото съществуване в света и не само върху специфични проблеми. Основният принцип е, че моделите на мислене и поведение на човек влияят върху начина, по който той взаимодейства със света.

Консултацията с психолог и психотерапията са два подхода, които се допълват и работят заедно за навременно диагностициране, предотвратяване и лечение на психични проблеми и разстройства. И двата подхода са ангажирани с това да помагат на хората да останат емоционално балансирани и психично здрави. Към кого ще се насочите зависи от това дали имате нужда от временна помощ за разрешаване на конкретен проблем или се нуждаете от дълбока личностна промяна и лечение на душата.