Консултиране на деца и тинейджъри

Консултиране на деца и тинейджъри

Консултирането на деца и тийнейджъри е насочено към проблеми, които засягат чувствата, поведението и способностите им. Консултирането е вид лечение за тези проблеми и в зависимост от тежестта и дълбочината им може да премине към по-дългосрочна терапия.

При първоначална оценка на състоянието на детето, психологът се среща с родителите, събира данни от стандартизирани въпросници, провежда интервю и наблюдава детето. Оценката се насочва към всяка проблемна област. Психологът може да се срещне с детето и родителя заедно или да се срещне с детето самостоятелно. Това зависи от възрастта на детето.

При по-малките деца това означава работа с цялото семейство, рисуване, игра и разговор. За по-големи деца и тийнейджъри психологът подкрепя детето да споделя чувствата си, като говори за тях. Говоренето е здравословен начин за изразяване на чувства. Когато децата поставят чувствата си в думи, а не в действия, те могат да изградят здравословни поведенчески навици. Когато някой ги слуша и знае как се чувстват, децата са склонни на промяна и по-готови да учат.

Психологът може също да се срещне с родител, за да даде съвети и идеи за това как да помогнете на детето си у дома.

Психологическото консултиране и психотерапията помагат на децата да се справят по-добре, да общуват по-добре и да се развиват.

Психологическото консултиране може да  помогне на децата и тийнейджърите да преживяват трудни ситуации като се научат да говорят за тях, да изграждат полезни модели на мислене и да се справят с решаване на проблемите.

Най-често психологическите консултации и психотерапия са насочени към подпомагане на децата при:

  • Семейни и/или училищни проблеми
  • Емоционален и/или физически тормоз
  • Здравословни проблеми
  • При овладяване на силни емоции, като тъга, гняв, скръб и др.
  • При депресивни и тревожни симптоми
  • Хранителни разстройства
  • Тревожна симптоматика след преживяна травма и др.

Децата и тийнейджърите не винаги знаят как да искат помощ и оставят родителите и професионалистите да се застъпват за тях. Дори когато децата отначало са затворени и не особено контактни, на по-късен етап повечето от тях са изненадани от уважението и забавния подход, който нашият екип използва за консултиране на децата. Ще бъдем щастливи, ако ни се доверите да предоставим подкрепа и напътствия за вас и вашето семейство, независимо от това каква борба е изправена пред вашето дете или тийнейджър.