Консултиране на родители

Консултиране на родители

Да бъдеш родител е основна отговорност. Вие отговаряте за издигането на индивида до зряла възраст с цел да го превърнете в ценен член на общността. Това начинание изисква грижа, любов, разбиране и способност да държим децата на правилния път.
Съвременните родители, претоварените родители и родителите, изправени пред различни видове предизвикателства, могат да се възползват от подкрепата на професионалист в областта на психичното здраве.
Нарастващите разходи за живот, скъпите грижи за децата, бързо развиващият се социален медиен пейзаж: всичко това може да създаде огромна тежест за семействата. Много хора имат деца, но на родителите рядко се дава възможност да бъдат откровени за трудностите, които идват с тях. Общата линия е, че ползите надвишават разходите, но как родителите всъщност мислят за начина, по който децата им са засегнали живота им?

Родителите са податливи на различни видове проблеми, които могат значително да повлияят на начина, по който се грижат или управляват семействата си, особено по отношение на начина, по който възпитават и отглеждат децата си. Консултирането на родители е вид помощ, която има за цел да осигури необходимите знания, инструменти, насоки и най-вече подкрепа за родителите без пристрастие или преценка. По този начин те стават по-добре подготвени да посрещнат предизвикателствата, които неизменно съпътстват грижата и възпитанието на децата. Възпитанието може да стане по-трудно, когато детето прояви признаци на поведенчески проблеми. Възпитанието може също да стане по-сложно, ако детето има физическо или интелектуално увреждане. Може да бъде трудно да се справите, когато детето се нуждае от продължително медицинско лечение или друга допълнителна грижа. Всичко това може да предизвика у някои родители чувство на вина и по-високи нива на стрес.
Когато връзката родител-дете е стигнала до точката, че нито родител, нито дете може да бъде победител в даден конфликт, най-доброто решение е обикновено да се направи крачка назад и да се преоценят целите. Какво очаква родителят от детето? Дали това е разумно очакване? Какво могат да направят, ако детето има други идеи или чувства? Терапевтът може да помогне на родителя да преоцени своите очаквания. В процеса на терапия да се научи и изпробва по-различен стил на отглеждане, както и техники за справяне със специфичното поведение на детето.
Някои от най-често срещаните проблеми, пред които са изправени родителите, включват:
• Раздяла или развод – Разводът или раздялата водят след себе си борбите и стреса, поради това, че сте самотен родител.
• Поведение и развитие на детето
• Агресия или насилие – Всякакъв вид насилие може да създаде напрежение, страх и повече агресия в семейството. Децата могат да растат с гняв, безразличие и омраза и също да станат агресори.
• Семейно напрежение – Проблемите в брака като финансите и изневярата имат голямо влияние върху брака и децата.
• Доверие или самочувствие
• Злоупотребата с наркотични вещества – Децата също могат да бъдат източник на стрес и проблеми за родителите, особено след като тийнейджърското поведение се променя с времето. Родителите са най-засегнати, когато разберат за злоупотребата с наркотични вещества. Но тийнейджърите са най-притеснени от проблеми с психичното здраве и тормоз, които често са пропуснати от родителите им.
• Тийнейджърски въпроси
• Здравни проблеми – Здравните проблеми, включително проблемите на психичното здраве, могат да попречат на родителите да бъдат в пълноценни отношения със семейството си, особено с децата си.
• Справяне със загубата – загубата на член на семейството, като съпруг или дете, работа или брак, може да се отрази не само родителя, но и децата и нарушава хармонията в дома.

Родителите често се противопоставят или не желаят да се консултират с психолог за своите проблеми при отглеждането на децата си, защото се страхуват, че ще бъдат съдени. Ролята на психолога обаче е да работи с родителя, а не срещу него. Терапевтите са наясно, че родителят е този, който има най-голяма власт да донесе положителна промяна. Консултирането на родители предлага различни подходи и терапии, които могат да помогнат на родителите да разберат по-добре своя родителски стил, да се сблъскат и в крайна сметка и да победят личните си проблеми, да възстановят връзките със своите деца, връщайки хармонията и мира в семейството.