НЛП

НЛП

НЛП означава Невро-лингвистично програмиране. Невро се отнася до вашата неврология, лингвистично се отнася до езика, програмирането се отнася до това как функционира невронният език. С други думи, това е изучаването на езика на нашият мозък! НЛП е консултативен метод, който може да ви помогне да подобрите много неща в различни сфери от живота.

Малка разбивка на думите ще помогне за по-добро разбиране какво в същността си е НЛП:

Невро: Всеки от нас е създал своя собствена уникална психична филтрираща система за обработка на огромните количества информация, която се абсорбира от сетивата ни. Цялата информация, която получаваме ежедневно чрез нашите сетива, се филтрира през нашето лично кондиционирано сито, това са вярвания, ценности, модели и т.н. В резултат на това нашето възприемане на това, което виждаме, чуваме, вкусваме или мирисваме, се превръща в уникално разбиране и преживяване на света. Уникално, както нашите собствени пръстови отпечатъци.

Лингвистично /Езиково/: Чрез нашето лично и уникално значение на информацията, която получаваме от света около нас ние формираме нашата втора ментална карта, използвайки езика за изразяване на вътрешните образи, звуци и чувства, вкусове и миризми. В резултат на това се формира съзнание за разбиране и описване на света около нас. Информацията, която получаваме в нашето съзнание и подсъзнание, се изразява чрез нашия език.

Например, когато някой ви описва ситуация езикът, който използва, може да е много различен от начина, по който вие бихте описали същата ситуация. Най-често пропускаме, изопачаваме и преувеличаваме, когато говорим – през повечето време, без да го осъзнаваме!

Програмиране: Поведението, навиците и нагласите се формират в резултат на информацията, която приемаме през целия си живот и влиянието на хората около нас. Навиците се създават чрез повторение.
Мозъкът създава невронни пътища, когато правите нещо повтарящо, като например нов режим на тренировки, хранителен навик, дори до начина, по който казвате нещо.
Тези невронни пътища могат да бъдат или във наша полза или в ущърб, в резултат на което те имат отрицателно въздействие върху живота ни.
Умът и тялото ни са свързани и емоциите ни винаги ще общуват и ще се разкриват чрез езика на тялото и чувствата. Понякога дори несъзнателно съзнаваме как се изразяваме. Въпреки това, 90% от нашата комуникация е възприета и интернализирана чрез езика на тялото ни. Така че, можете да кажете нещо на някой лингвистично, но езикът на тялото ви може да казва нещо съвсем различно! Езикът на тялото е прозорецът към безсъзнателния ум!

За какво може да ви помогне НЛП?

Когато постоянно отлагате, завършването на важни задачи или краен срок.

Когато се чувствате депресирани, тъжни, разстроени и не сте сигурни защо.
Когато искате вашата работа да се подобри, така че да можете да изкарвате повече пари.

Когато продължавате да се проваляте при едни и същи условия и по един и същи начин в определена дейност.

Вие сте в застой, ситуация или връзка и не знаете как да се измъкнете.
Липсва ви самочувствие, което ви пречи да говорите или предприемате действия.

Искате да подобрите умственото и физическото представяне.

Искате да разкриете бариерите, които ви държат заключени в положение, което ви ограничава от свободата и независимостта.

Това са само няколко примера как НЛП може да ви помогне. НЛП може да се приложи към почти всичко, в което искате да  подобрите начина, по който се справяте, това как се чувствате и как мислите.