Психея

Психея била много красива принцеса и всички поданици се възхищавали на нейната красота и чистота. Хората, захласнати от красотата й, забравяли да посещават храмовете и да отдават почит на богинята на красотата Афродита.

ПсихеяАфродита, научила за красотата на едно смъртно момиче на име Психея и за празните храмове, я обвзели силна завист и гняв. Афродита повикала сина си Ерос, богът на любовта , който бил неотделим спътник на майка си, изпълнител на волята й и асистент във всичките й божествени дела. Тя му наредила да отиде при Психея и да я прободе с една от стрелите си, така че тя да се влюби в най-отблъскващия човек на света и цял живот да бъде нещастна.

Ерос послушал майка си, но когато видял Психея – той бил пленен от нейната красота и миловидност и се влюбил силно в нея. Ерос отвел Психея със себе си  и тя заживяла щастливо в небесния дворец на бога. Единственото, което я измъчвало било, че не трябва да вижда с очите си на смъртна, лицето на Ерос, докато стоял в нейните обятия. Той оставал винаги невидим за нея. Но, веднъж на гости и дошли нейните завистливи сестри. Те я подучили да види своят любим, когато той спи. Психея се поддала на своето любопитство и една вечер, докато Ерос спял до нея, тя поднесла свещ до лицето му, но когато зърнала божествената му красота тя се разтреперила и една капка восък паднала по гърдите на бога и го изгорила. Ерос се събудил и  разочарован от пъстъпката на своята любима избягал . Той се върнал при майка си, за да излекува своите рани.

Психея съжалила за своята слабост и изпаднала в отчаяние. Тя тръгнала да търси своя любим по целия свят, но не го откривала. Отчаяна, Психея отишла при Афродита и я помолила за помощ, за да си върне любовата на Ерос. Афродита се съгласила, но преди това и поставила много тежки изпитания. По това време Ерос вече бил простил на Психея и много тъгувал по своята любима. Той тайничко и помагал в изпитанията. Психея, изпълнена с надежда, че ще си върне любовта, преминала през всички изпитания дори и през смъртта и с това впечатлила дори самата Афродита. Така тя спечелила отново своя любим.

От силата и смелостта на Психея и голямата любов между нея и бог Ерос, се трогнал и върховният бог Зевс. Той дарил Психея с безсмъртие.

Психея в превод от гръцки език означава душа. Точно както героинята на тази легенда, така и човешката душа преминава през множество тежки изпитания в земният си път и така придобива сила и мъдрост. Във легендата още се разказва, че в своята борба Психея е получила помощ и подкрепа от различни сили в природата и своя любим. Понякога и човешката душа има нужда от подкрепа по пътя си и може да я получи по различни начини и от различни места, едно от които е психотерапията.

И ако душата се води от любовтта ще се роди надежда и от нея ще избуи вярата и така ще достигне до безсмъртието.