Семейни консултации

Семейни консултации

Семействата могат да бъдат източник на подкрепа, насърчение и любов, но понякога взаимоотношенията в семействата са подложени на напрежение и членовете на семейството се чувстват изолирани и пренебрегнати. Семейното консултиране може да помогне, когато има конфликт между братята и сестрите , или когато родителите и децата преминават през развод или раздяла, когато се формира ново семейство или при двойки, при които общуването е изгубило топлината и добрия тон. Важното е, че каквито и трудности да има едно семейство, семейното консултиране може да помогне на всички в семейството да общуват по-добре и да разберат своите различия и да разрешат конфликтите в семейството.
При семейната консултация ще Ви бъде осигурена, конфиденциална и не осъждаща подкрепа от специалист, който ще насърчи всеки, от семейството, който има желание да сподели чувствата си и да заяви своята позиция по отношение на възникналия конфликт.
Консултирането е различно преживяване за всички от семейството и това, което се случва в сесиите Ви, зависи много от това, което се надявате да се случи, както и от уникалните нужди на всеки един участник.
Когато семействата преминават през промени, може да се окаже трудно да се научат да се адаптират. Семейното консултиране може да помогне на членовете на семейството да се подкрепят един друг през тези трудни времена за да намалят конфликтите по между си и в резултат да станат по-силни и сплотени!
Ако имате проблеми като семейство, ако не успявате да намерите и да почувствате спокойствие в семейната среда, независимо каква е причината, ние ща се радваме да Ви подкрепим в това да възвърнете топлите отношения с близките си и да възстановите здравословен семеен климат на сигурност, уважение и любов!