Тренинги и обучения

Ученето е вродена способност на всеки човек, но дали всичко, което възприемаме със сетивата си превръщайки го в познание, можем успешно да приложим във всяка една сфера от живота си? Поведението ни в социалната среда, в общуването с другите в представянето ни в определена област, както и цялостното ни личностното развитие е един неспирен процес между познание и практическо приложение. Личностното развитие е процес през целия живот. Това е начин хората да оценят своите умения и качества, да преценят своите цели в живота и да реализират и развият своя потенциал. Да знаеш не винаги означава, да можеш.
Обучението е основно понятие в развитието на човешката личност и на тази основа се разработват множество програми за развитие на умения и прилагане на наученото. При обученията и тренингите, които ние прилагаме се съчетават знания и техники от Коучинг, НЛП, медиация. Всяко обучение в зависимост от своята цел е замислено и проектирано да задоволи Вашите потребности от знания и умения по един иновативен и креативен начин. По време на обучението ние включваме различни техники за разтопяване на леда и насочване на вниманието на участниците към поставената тема, чрез , дискусионни теми, игри, кооперативни задачи и групови мозъчни атаки.
Ние предлагаме авторски обучения и тренинги
• Тиймбилдинги
• Бизнес консултации
• Психологични консултации
• НЛП консултации