В тежки моменти професионалната помощ, като психологическите консултации и/или психотерапията могат да окажат силна подкрепа за преодоляване на емоционалната криза и разрешаването на сложните житейски ситуации, които са я предизвикали.

Въпреки че понятията консултация с психолог и психотерапевт често Continue reading