Груповата психотерапия е различен формат терапия, при която социалните сили на средата оказват влияние върху психичните процеси при отделния индивид. Понякога дори самото присъствие в група има терапевтичен ефект. В основата си този фомат е междуличностно учене (да се учим Continue reading

EMDR терапия

Десенсибилизирането и преработването на информация посредством движенията на очите (EMDR) е психотерапевтично лечение, което първоначално е предназначено да облекчи страданието, свързано с преживяни травматични спомени.

EMDR терапията е разработена за пръв път от Франсин Шапиро, тя забелязала, че Continue reading

Според идеите на тази терапия  позитивното разбиране за човека произхожда от това, че всеки човек по рождение има две основни  способности: да опознава и да обича.

Методът на позитивната психотерапия се основава на дълбоко убеждение, че всеки е Continue reading