Психолог и психотерапевт

Психолог и психотерапевт в център за психично здраве Психея Консулт. Понякога, с всичките си възходи и падения, животът може да се почувства като влакче в увеселителен парк. Ние хората като цяло сме емоционални същества и често изпитваме чувства, като щастие, гняв, тъга или страх и тези емоции са онази естествена част, която ни прави хора.

Понякога обаче тези емоции - особено негативните - могат да бъдат унищожителни и да поемат свой собствен живот и контрол над личността ни. В такива моменти професионалната помощ, като психологическите консултации и/или психотерапията могат да окажат силна подкрепа за преодоляване на емоционалната криза и разрешаването на сложните житейски ситуации, които са я предизвикали.

Въпреки че понятията консултация с психолог и психотерапевт често се използват взаимнозаменяемо, има разлика между психотерапията и психологичното консултиране.

Консултации с психолог

Консултирането се фокусира върху специфични въпроси и е предназначено да помогне на човек да се справи с конкретен проблем. Терминът "психологично консултиране" обикновено се използва за описване на сравнително кратко лечение, което е фокусирано най-вече върху поведението и е насочено предимно към специфичен симптом или проблемна ситуация и насърчава осъзнаването и́ и разпознаването на ресурсите за справяне с нея.

Фокусът може да бъде върху решаването на проблеми или върху изучаването на специфични техники за справяне или избягване на проблемни области. Консултациите с психолог обикновено се фокусират върху това, което се случва с вас в настоящето. Това може да са затруднения на работното място или в дома, различни специфични травмиращи събития, като прекъсване или загуба на работа, проблеми на развитието, загуба на близък, по-голям стрес, отколкото обикновено и др.

Психологическото консултиране е насочено към решаване на специфични проблеми, вземане на решения, справяне с кризата, подобряване на взаимоотношенията, насърчаване и развитие на лична информираност. Работата е насочена към чувствата, мислите, възприятията в конкретната ситуация и проблем и подпомага лечението на хора с различни емоционални, поведенчески и социални проблеми или разстройства.

Консултациите с психолог обикновено имат по-кратка продължителност, в рамките 6 до 8 сесии и рядко повече от 3 месеца.

психолог

Психотерапия

Психотерапията от своя страна е по-дългосрочна от консултирането и се фокусира върху по-широк кръг въпроси. Тя насочва вниманието върху намирането на хронични физически и емоционални проблеми. Фокусът и́ е върху мисловните процеси на клиента и начина на неговото съществуване в света и не само върху специфични проблеми. Основният принцип е, че моделите на мислене и поведение на човек влияят върху начина, по който той взаимодейства със света. Психотерапията се занимава с дълбоките, несъзнателни, дългогодишни личностни и поведенчески проблеми и модели на функциониране на отделния човек.

Психотерапията е свързана с радикална, всеобхватна промяна на личността, която се предполага да бъде много по-здрава от симптоматичните и временни промени, които се постигат при психологичното консултиране. При съществуването на някаква форма на психично заболяване, като депресия, биполярно разстройство, шизофрения или тревожно разстройство, психотерапията подпомага разбирането, за това как най-добре да се разбере болестта и как човек да се справи с нейните симптоми следвайки медицинските препоръки.

Консултацията с психолог и психотерапията са два подхода, които се допълват и работят заедно за навременно диагностициране, предотвратяване и лечение на психични проблеми и разстройства. И двата подхода са ангажирани с това да помагат на хората да останат емоционално балансирани и психично здрави.

„Казват ни, че трябва да изберем – между старото и новото. В действителност ние трябва да изберем и двете. Какво е животът, ако не поредица преговори между старото и новото?”

Сюзън Зонтаг

Психологически консултации

Индивидуалното психологическо консултиране е процес на взаимодействие между мен като консултант и Вас, като клиент, при което се цели да се окаже психологическа помощ за да успеете да преодолеете определени психични травми относно професионалната Ви кариера, брака, семейството, себеуважението, междуличностното общуване и други значими житейски обстоятелства.  
Повече

Психотерапия

Психотерапията е свързана с радикална, всеобхватна промяна на личността, която се предполага да бъде много по-здрава от симптоматичните и временни промени, които се постигат при психологичното консултиране. Психотерапията се занимава с дълбоките, несъзнателни, дългогодишни личностни и поведенчески проблеми и модели на функциониране на отделния човек.
Повече

Тренинги и обучения

Ученето е вродена способност на всеки човек, но дали всичко, което възприемаме със сетивата си превръщайки го в познание, можем успешно да приложим във всяка една сфера от живота си? Поведението ни в социалната среда, в общуването с другите в представянето ни в определена област, както и цялостното ни личностното развитие е един неспирен процес между познание и практическо приложение.
Повече

Последно от блога

КОЯ Е ПСИХЕЯ?

Психея била много красива принцеса и всички поданици се възхищавали на нейната красота и чистота. Хората, захласнати от красотата й, забравяли да посещават храмовете и да отдават почит на богинята на красотата Афродита. Афродита, научила за красотата на едно смъртно момиче на име Психея и за празните храмове, я обвзели силна завист и гняв. Афродита повикала синът си Ерос, богът на любовта , който бил неотделим спътник на майка си, изпълнител на волята и и асистент във всичките и божествени дела.