Групова психотерапия

Групова психотерапия

Груповата психотерапия е различен формат терапия, при която социалните сили на средата оказват влияние върху психичните процеси при отделния индивид. Понякога дори самото присъствие в група има терапевтичен ефект. В основата си този фомат е междуличностно учене (да се учим един от друг) научаваното е изучаване на несъзнаваното  с помощта на всички участници в групата, а не с помощта само на терапевта, както е в индивидуалната терапия.

Групата обикновено се състои от не повече от осем до десет души. Групите се сформират от хора със сходни проблеми. Целта на групата е да помогне всеки участник да разбере, колкото е възможно по-добре своето взаимоотношение с всеки останал в групата. Това ще покаже моделите му на изграждане на отношения с другите и света.  Това е ефективен начин да се работи върху връзките със значимите хора в живота ни.

Хората от групата научават как се държат във външния свят, защото те повтарят своите дисфункционални модели в групата. В известен смисъл, групата е микрокосмос на света и експериментално семейство, в което членовете поемат старите си и нездравословни роли, докато не  решат да ги изоставят и да приемат нови модели на поведение, в които те се радват на по-голямо приемане и топлина в групата.

Участниците научават много за себе си и нещата, които ги карат да се държат по един или друг начин, успяват да вникнат и разберат мотивите си, благодарение на обратната връзка от членовете на групата. Тази форма на терапия е подходяща за всеки, който има намерение да изучава себе си и поведението си през погледа на другите. За всеки, който има нужда да знае, че не е единствения борещ се с трудности и който е готов да търси и преоткрива различни възможности за промяна.

В групата ще се научите да получавате и давате обратна връзка, да откриете усещането за принадлежност да давате и получавате подкрепа и надежда, породена от успеха на другите. Ще се научите да прегръщате интимността, да почитате чувствата си и да общувате с другите с по-голямо умение и автентичност.
Най-важното е, че груповата терапия ви помага да се освободите от нездравословни модели на взаимоотношения и социални тревоги. И ако успеете да го направите в групата, ще успеете и в живота.