Медиацията е нов и модерен начин за разрешаване на конфликти. В процеса на медиация участниците често не присъстват с обичайното си поведение, както бихте ги срещнали в тяхното ежедневие. Хората реагират на определени стимули с различни реакции. Конфликтът е „прекрасен“ Continue reading

     Спрете за няколко минути своя поглед върху моята статия. Тя е също вид социална мрежа. Сега искам да Ви накарам да се замислите върху времето, което прекарвате във всички видове социални мрежи. За будните 16ч.колко от часовете Continue reading