Семействата могат да бъдат източник на подкрепа, насърчение и любов, но понякога взаимоотношенията в семействата са подложени на напрежение и членовете на семейството се чувстват изолирани и пренебрегнати. Семейното консултиране може да помогне, когато има конфликт между братята и сестрите Continue reading