„Нищо нямаше да бъде по-досадно
от храненето и пиенето, ако Господ не ги бе
създал като удоволствие и необходимост.“
Волтер

Какво е храната?

Преди всичко тя е източник на енергия за нашите тела, но и също така, удоволствие. Често се Continue reading