НЛП означава Невро-лингвистично програмиране. Невро се отнася до вашата неврология, лингвистично се отнася до езика, програмирането се отнася до това как функционира невронният език. С други думи, това е изучаването на езика на нашият мозък! НЛП е консултативен метод, който Continue reading