Позитивна психотерапия

Позитивна психотерапия

Според идеите на тази терапия  позитивното разбиране за човека произхожда от това, че всеки човек по рождение има две основни  способности: да опознава и да обича.

Методът на позитивната психотерапия се основава на дълбоко убеждение, че всеки е надарен с всички необходими умения, за да живее щастливо. Всеки има достъп до неизчерпаемите възможности на живота за личностното си развитие. Замислено е от Създателя, че най-ценните неща, скрити вътре в нас или под формата на малки семена, узряват през целия ни живот.

Носрат Пезешкиан казва, че човек е мина, пълна със скъпоценни камъни. Една от задачите му – да се намери скритото съкровище, да го вземе от дълбините на човешката си душа и да го покаже на света под формата на природни инстинкти и таланти, които водят до себереализация.

Позитивната психотерапия предоставя възможност за изразяване на мисли, чувства и поведение за хармонично развитие.

В психотерапията по принцип, положителния фокус се поставя върху човешкия потенциал като основен и първичен момент за възстановяването му. Положително отношение към конфликта осигурява разбиране, че всяка болест, всякакви трудности, носят със себе си нови възможности. Здравето предполага добър баланс от четири основни области на живота (тяло/здраве, работа/успех, контакти/семейство, фантазия/бъдеще) и върху този баланс акцентира позитивната психотерапия. Способността за самопомощ възстановяване на естествения баланс. Методът е насочен върху развитието и бъдещето и формирането им чрез приемането на дадената ситуация.

Позитивната психотерапия е насочена върху развитието и бъдещето. Идеята е, че формирането на бъдещето може да се осъществи чрез приемане на дадената ситуация.

Позитивната психотерапия работи с актуалните способности на личността тръгва от наличното, от ПОЗИТУМА и го противопоставя на другата страна на болестта, като в процеса на терапията е важна активната роля на клиента.

Средствата, които Позитивната психотерапия използва са картинно – образният език на приказките и езиковите картини, те улесняват преработването на проблематиката във всяка възраст и състояние на психиката.

Позитивната психотерапия в основата си е съпътстваща, подкрепяща и консултираща техника. Тя работи не толкова със симптома, колкото с поставените на заден план здрави актуални способности.

Моделът на Позитивната психотерапия не цели да обясни първоначалното възникване на конфликтите, а разбирането на човека в актуалната му житейска ситуация, от която се развива болестта му. В този смисъл Позитивната психотерапия обхваща всички психични, психосоматични и соматични заболявания, индивидуалната динамика на болестта и съдържателните й аспекти, намиращите се в човека способности да разрешава конфликти, да компенсира нарушения и функционални дефицити или да преориентира жизнената си ситуация и връзките с бъдещето.

Области на приложени на Позитивната психотерапия са:

 • Клинична и психотерапевтична практика
 • Работа с невротични картини при деца и възрастни – анорексия, булимия, реактивни, депресивни и страхови състояния, фобии, натрапливости, безсъние
 • Проблеми в партньорството, междуличностови конфликти
 • Кризи в семейното съжителстване, проблемното дете
 • Кризи в адаптацията, личностови кризи, наркомании
 • Кризисна интервенция – преработка на загубата
 • Подкрепа в ресоциализацията на пациенти с прекарана психоза
 • Психотерапия в психосоматиката – захарен диабет, астма, колити, гастрити, хипертония и др.
 • Фамилна психотерапия
 • Групова психотерапия
 • Помощ за самопомощ в социалната област – социално консултиране, педагогическа подкрепа, мениджмънт
 • Групи за самопомощ

„Ако искате да имате утре, което никога не сте имали, ще трябва да направите днес, това което никога не сте правили.”                                                                 

„Когато започнах да обичам себе си, разбрах, че при всякакви обстоятелства се намирам на правилното място в правилното време и всичко се случва в нужния момент, затова мога да бъда спокоен. Сега наричам това “увереност в себе си”.

 

                                                                                     Чарли Чаплин