Хипноза и Хипнотерапия

Какво е хипноза?

Хипнозата е актът на водене на някого в състоянието на транс. Различните експерти определят състоянието на транс по различен начин, но почти винаги се отнасят до:
дълбоко състояние на релаксация, хиперфокус и концентрация, както и повишена възприемчивост.

хипноза

Кой може да бъде хипнотизиран?

Най-простият отговор е, че почти всеки може да бъде хипнотизиран, ако иска да бъде. Съвременните изследвания показват, че повечето хора могат да бъдат хипнотизирани до известна степен и че истинският въпрос е колко дълбоко и до каква степен навлизат в транс.

Да можеш да бъдеш хипнотизиран не е признак за слабост, лековерност или отказ от контрол. Способността да бъдете хипнотизиран или „хипнотабилност“ – всъщност е свързана с интелигентността и способността да повишим своята осведоменост и фокус.
Идеята, че хипнотизаторите могат да напълно да обземат умовете на своите субекти и да контролират действията им, е, разбира се, един напълно управляван от медиите мит. В състоянието на транс, вие контролирате всичките си действия, можете да чуете всичко около себе си и не можете да бъдете принудени да направите нещо против волята си.


Хипноза и хипнотерапия

Хипнозата и хипнотерапията имат богата история, това са уважавани методи използвни в терапевтичния процес от обучени и квалифицирани хипнотизатори и хипнотерапевти. Разликата между хипнозата и хипнотерапията е, че хипнозата се определя като състояние на ума, докато хипнотерапията е името на терапевтичната модалност, при която се използва хипноза. За да разберете разликата между хипнозата и хипнотерапията, помислете за хипнозата като инструмент и за хипнотерапия като метод за използване на този инструмент.
Хипнозата се определя като безвредно изменено състояние на съзнананието наричано още транс, характеризиращо се с много дълбока релаксация, силно фокусирано внимание и изключителна откритост към предложения, които обикновено са положителни и насърчават положителни терапевтични промени. Въпреки това, хипнотичният транс не е непременно терапевтичен сам по себе си. В ежедневието си всички хора понякога спонтанно преминават в транс за кратко време. Например, когато някой шофира, привидно внезапно пристига и няма ясен спомен, за това, как се е случило. В такъв момент той или тя е претърпял хипнотично състояние. В същото изменено състояние на съзнанието се намираме, когато започваме да заспиваме , тогава сме сънлви, осъзнати, но не напълно фокусирани.

Повечето от нас редовно влизат и излизат от състоянието на транс, когато мечтаем или докато слушаме музика, или просто сме потънали във въображаемия свят на книга или филм.
Единствената разлика между хипнозата и тези ежедневни състояния на транс е, че при хипнозата някой предизвиква състоянието на транс, за да постигне нещо: изцеление, откриване или облекчаване на стреса, например.

Чрез хипноза, може да се помогне на хората с проблеми като тютюнопушене и наднормено теглото. Хипнотичното състояние на транс е забележително гъвкав инструмент за решаване на психически и физически здравословни проблеми. Хипнотерапията работи с такива психични проблеми като фобии, тревожност, паническо разстройство, хранителни разстройства и някои медицински състояния. В състояние на транс се улеснява достъпът до връзката ум-тяло и може да облекчи хронична и остра болка, включително по време на операция и раждане. Хипнотерапията е доказала своята ефективност и срещу упорити физически увреждания като синдром на раздразнените черва и дерматологични състояния.
Дълбокото навлизане в подсъзнанието по време на транс, успява да открие и излекува основните причини за психични проблеми, като депресия, тревожност,  ПТСР /пост-травматично стресово разстройство/ и пристрастяване.
Хипнотерапията използва визуализация, специфични предложения и образи, дадени на хора в транс, които могат да променят поведението им по позитивен начин. Когато сте в това състояние на хипноза, вие сте по-склонни към постоянна промяна и е по-вероятно да успеете да направите трайните промени, които желаете. Почти всички трайни промени се случват във вашето подсъзнание , състоянието на транс е ключът към отключването на скритите дълбочини на нашите умове, спомени и мотивации.