EMDR терапия

EMDR терапия

EMDR терапия

Десенсибилизирането и преработването на информация посредством движенията на очите (EMDR) е психотерапевтично лечение, което първоначално е предназначено да облекчи страданието, свързано с преживяни травматични спомени.

EMDR терапията е разработена за пръв път от Франсин Шапиро, тя забелязала, че някои очни движения намаляват интензивността на тревожните мисли. Шапиро отбелязала, че когато изпитва тревожна мисъл, очите й неволно се движат бързо. Забелязала още, че когато целенасожено движи очите си докато си мисли за травмиращото събитие,  тревожността и намалява. По-късно през 1989 г. тя провежда научно изследване с хора с посттравматично стресово разтройство, което публикува в Journal of Traumatic Stress. Теорията й е, че когато възникне травматично или изтощително преживяване, то не може да се преодолее с нормалните механизми за справяне и свързаните стимули не се обработват и съхраняват по адаптивен начин, а остават в изолирана паметова мрежа.

Така, порвоначално терапията е била насочена към преодоляване на постравматичен стрес при ветерани от войната, военни, полицаи и др. През 2004 г. Американската Психиатрична Асоциация препоръчва ЕMDR терапията като най- ефективна терапия за работа с ПТСР /посттравматично стресово разстройство/. На по-късен етап на теоретично ниво ПТСР се възприема не толкова, като диагноза, а по-скоро като модел на неадаптивно съхранена информация в паметовите мрежи. На базата на този модел се обяснява и развитието на депресии, фобии  и голям спектър от тревожни разстройства. Основният подкрепящ фактор за това е невробиологичната основа, на която стъпва ЕMDR терапията и модела за адаптивна преработка на информацията /АПИ/.

ЕMDR ПРОЦЕДУРИТЕ АКТИВИРАТ ЦЕЛЕВИЯ СПОМЕН И СТИМУЛИРАТ СИСТЕМАТА ЗА АДАПТИВНА ПРЕРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА. ПРИ ТОЗИ ПРОЦЕС НЕГАТИВНИТЕ/ПРИЧИНЯВАЩИ ДИСКОМФОРТ СПОМЕНИ СЕ ПОДЛАГАТ НА ПОВТОРНА ПРЕРАБОТКА, А ПОЗИТИВНИТЕ СПОМЕНИ СЕ ИНТЕГРИРАТ ПРЕИМУЩЕСТВЕНО И СЕ РАЗВИВАТ  ПОЗИТИВНИ ПАМЕТОВИ МРЕЖИ.

Физиологичната система за преработка на информацията, както всяка от другите системи в тялото ни се стреми към хомеостаза, към здраве и оздравяване. Това, което е полезно се съхранява, за да подсигури информационно бъдещи преживявания, а от безполезното от адаптивна гледна точка се освобождаваме. Разтройството на механизмите за преработка на информация могат да бъдат причинени от високи нива на емоционален стрес, които могат да блокират възможността преживяванията и свързаната с тях информация да бъде адаптивно преработена и това нарушава хомеостзата. ЕMDR терапията подпомага асоциативните процеси, посредством, които се създават релевантни връзки и по този начин се подпомага адаптивната преработка на информацията, което води до възтановяване на хомеостазата /здравето/.

Приложения на ЕMDR терапията:

-ПТРС при жертви на престъпления, полицаи, пожарникари.

-хора с фобии, паническо разстройство, генерализирана тревожност

-облекчение получават също и хора, които са обзети от твърде голяма скръб след загуба на любим човек или поради смърт свързана с работни задължения.

– деца и юноши с емоционално травмиращо събитие случило се в живота им.

– жертви на природни бедствия, на инцидетнти, хирургическа интервенции и изгаряния, които са били емоционално или физически осакатени.

– хора във всички фази на химическа зависимост, сексуални отклонения/зависимости, патологични комарджии. Повечето от тях показват стабилно възстановяване и намалена склонност за връщане към лошия навик сед проведена ЕMDR терапия.

-Хора с високи нива на тревожност /страх/ от представяне пред публика или дефицити в училище, бизнеса, изкуството и спорта.

– Хора със соматични проблеми, като мигрена, хронични болки, фантамни болки в крайниците, хронична екзема, стомашно-чревни проблеми, психогенни припадаци и негативна представа за собственото си тяло.

-Всички хора с остра емоционална травма и широка гама ПТСР.